חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סייסמולוגיה של רעידות אדמה
  Seismology of Earthquakes  
0341-3258-01
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
סמ'  ב'1200-1500204 כיתות דן דודשיעור ד"ר ענבל אסף
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

Course description
Waves equation
Pinpointing of seismic events
The intensity of an earthquake

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת