חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סייסמולוגיה של רעידות אדמה
  Seismology of Earthquakes                                                                            
0341-3258
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1500204כיתות דן-דודשיעור ד"ר ענבל אסף
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

Course description
Waves equation
Pinpointing of seismic events
The intensity of an earthquake

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת