חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סייסמולוגיה של רעידות אדמה
  Seismology of Earthquakes  
0341-3258
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1500 שיעור ד"ר ענבל אסף
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

Course description
Waves equation
Pinpointing of seismic events
The intensity of an earthquake

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1