חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בסייסמיקה רדודה
  Shallow Seismic Laboratory                                                                           
0341-3236
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1700205קפלון - פיזיקהמעבדה פרופ רשף משה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מטרת המעבדה בסייסמיקה רדודה היא להשלים את הצד הטכני והמעשי של הקורס "שיטות סייסמיות" שנלמד במקביל (דרישת קדם). במהלך הסמסטר הסטודנטים ילמדו כיצד לתכנן, לבצע ולעבד סקר סייסמי דו-מימדי

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת