חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עיבוד אותות גיאופיזיים
  Introduction to Seismic Digital Signal Processing                                                    
0341-3214
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  א'1100-1300205קפלון - פיזיקהשיעור פרופ רשף משה
סמ'  א'1400-1500205קפלון - פיזיקהשיעור
ש"ס:  3.0

Course description

Introduction to DSP

Discrete linear systems

Frequency domain analysis, Fourier transform

Digital filters design

Z-transform

DFT, FFT

Real transform

2D transform

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת