חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מטאורולוגיה דינמית
  Dynamic Meteorology  
0341-3209
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1300-1600102 אורנשטייןשיעור ות פרופ חפץ איל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
דינמיקה של מערכות סינופטיות בקווי-רוחב ממוזגים, המערכת הקווזי-גיאוסטרופית, גלים אטמוספרים, גלי קול, גלי כובד, וגלי רוסבי, אי-יציבות ברוקלינית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת