חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  גאודינמיקה
  Geodynamics                                                                                          
0341-3207
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  א'0800-1100205קפלון - פיזיקהשיעור ות פרופ זיו אלון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

סייסמולוגיה והמבנה של כדור הארץ, הרכב כדור הארץ, צורת כדור הארץ ושדה התאוצה שלו, ההתפתחות התרמית של כדור הארץ, גיאומגנטיזם - השדה המגנטי של כדור הארץ ומקורו, מגנטיזציה שיורית, המבנה וההרכב של מעטפת וגלעין כדור הארץ, תיאורית הלוחות, יצירת מערכת הרים, וולקניזם, שבירת יבשות והיווצרות של יבשות. 

Course description

Seismic waves and the structure of the Earth, the shape of the Earth and its gravity field, the thermal development of the Earth, geomagnetism – Earth's magnetic field and its origin, remnant magnetization, the structure and composition of the Earth's mantle and core, plate tectonics, orogeny – the process of mountain formation, volcanism, continental break-up and formation of continents.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת