חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז
  Applied Seismology                                                                                   
0341-3205
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'0900-1200205קפלון - פיזיקהשיעור ות פרופ רשף משה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

יסודות האלסטיות, מאמץ מעוות, משוואות התנועה של גל אלסטי, פתרון גל מישורי, החזרה ושבירה של גלים סייסמים, גלי שטח, החזרה בזוית סופר-קריטית, דיפרקציה, סייסמוגרמות, שבירה קריטית והחזרה, סייסמוגרמות סינטטיות, קרובי האופטיקה הגיאומטרית, מהירויות סייסמיות, מדידות מהירות מפני השטח, פונקציות מהירות, מכשור ושיטות סייסמיות, סינון תדירויות, דקונבולציה, אנליזת מהירות, הכנת החתך הסייסמי, מיגרציה - תופעות סטרוקטורליות וסטרטיגרפיות בחתך הסייסמי, פיענוח החתך הסייסמי ובניית המודל הגיאולוגי מנתונים סייסמים. 

Course description

Data acquisition, land and marine geometry, data sorting, single-trace processing: digital filters, gain, phase corrections, deconvolution. Aliasing considerations, 2D filters, velocity analysis methods, static corrections, NMO correction and stacking, surface multiples, t-p transformation and applications.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
0341-3205-01 שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז
Applied Seismology
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ רשף משה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת