חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מכניקת הרצף גאופיזית - מוצקים
  Continuum Mechanics - Solids                                                                         
0341-3105
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1900204כיתות דן-דודשיעור ות פרופ זיו אלון
ש"ס:  3.0

Course description

In this course, we will use basic physical principles to study the strain (deformation) and stress that are present in continuous solid bodies as well as the connection between them. Using those equations, we will develop the seismic wave equations and study their types and properties in various cases.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
0341-3105-01 מכניקת הרצף גאופיזית - מוצקים
Continuum Mechanics - Solids
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ זיו אלון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת