חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת האקלים
  Climate Theory                                                                                       
0341-3013
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'0900-1200204כיתות דן-דודשיעור ות פרופ הרניק נילי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס יקנה הערות בסיסית עם המאפיינים של האקלים והבנה בסיסית של העקרונות המעצבים אותו: אקלים העבר, מאזן האנרגיה של הפלנטה, האטמוספירה והקרקע, מעבר קרינה ומבנה הטמפרטורה האנכי באטמוספירה, השפעה של עננים על מעבר הקרינה ומאזן האנרגיה, שטפי חום כמוס וממשי בין הקרקע/אוקיינוס לאטמוספירה, שינויי אקלים עם קו הרוחב, הסירקולציה הגלובלאלית באטמוספירה ובאוקיינוס, רגישות אקלימית, משובים ואי ודאות, התחממות גלובלית.

 

 

Course description

The course will teach the basic characteristics of climate and an understanding of the basic principles which shape it: past climates, energy balance of the planet, the atmosphere and land/ocean, radiative transfer and the vertical temperature structure of the atmosphere, the effect of clouds on the radiative transfer and energy balance, the global circulation of the atmosphere and ocean, climate sensitivity, feedbacks and uncertainty, global warming.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת