חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לכימיה
  Introduction to Chemistry                                                                            
0341-2221-01
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
סמ'  ב'1500-1800102אורנשטיין - כימיהשיעור ות ד"ר לאופר דיאנה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מבנה האטום; הטבלה המחזורית; קשרים כימיים: קשרים תוך-מולקולריים ובין-מולקולריים; גזים; מסיסות; שיווי-משקל כימי; חומרים קשי-תמס; חומצות ובסיסים; ריאקציות חימצון-חיזור; תרמוכימיה; תהליכים פוטוכימיים; קינטיקה כימית: מהירות ומנגנון ריאקציה. קוסמוכימיה, כימיה אטמוספירית, כימיה ירוקה

Course description

Atomic structure; Molecular structure; Chemical bonds; Photochemistry; Intermolecular bonds; Gases and phase transition; Chemical equilibrium; Solubility; Acids and Bases; Oxidation and Reduction; Thermochemistry; Kinetics.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת