חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  טקטוניקה ואנליזה גאודטית
  Structural Geology  
0341-2206-01
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
סמ'  ב'1000-1200102 אורנשטייןשיעור ד"ר ענבל אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס נועד ללימוד מבנים בסלעים כגון קמטים, סדקים והעתקים בגדלים שונים מסנטימטרים ועד עשרות קילומטרים. נלמד את שיטות התיאור של המבנים, אופן הניתוח שלהם, שיטות המחקר, אופן היווצרות המבנים, משמעותם הטקטונית, מעוות מאמץ והקשר ביניהם, חוק הוק, קריטריון מוהר-קולומב, הקשר בין מבנים גיאולוגיים וצורת פני השטח, הקשר לרעידות אדמה, קריאת מפה גיאולוגית ומפה סטרוקטורלית.
Course description

In this course we aim at understanding geometries, kinematics, mechanics and mechanisms of deformed rocks. It will cover the principles of rock deformation: how to classify structures, basic stress and strain, the mechanisms by which rocks deform, and how we use this knowledge in a variety of applications.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת