חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאנליזה נומרית
  Introduction to Numerical Analysis                                                                   
0341-2008
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1500102אורנשטיין - כימיהשיעור ות ד"ר ברקן רועי
סמ'  ב'1200-1300102אורנשטיין - כימיהשיעור ות
ש"ס:  4.0

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת