חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניסויים במדעי האטמוספירה
  Experiments in Atmospheric Sciences                                                                  
0341-2007-01
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
סמ'  א'1200-1600205קפלון - פיזיקהשיעור ות פרופ הרניק נילי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
התלמידים יתחלקו לזוגות וייבצעו שמונה ניסויים במהלך הסמסטר, בהם תודגמנה תופעות מגוונות באטמוספירה:
 
מאזן הכוחות בהוריקן, 
קונבקציה כמו בשכבת הגבול או בתוך עננים,
הסירקולציה הכללית באטמוספירה- תא הדלי וסופות מזג אויר
גלים פלנטריים שנוצרים כתוצאה ממעבר זרם הסילון על פני רכסי ההרים הגדולים
מעבר קרינה באטמוספירה- חוק ביר למברט ופיזור ריילי
עקרונות בסיסיים של חישה מרחוק
מאזן האנרגיה הבסיסי באקלים
חשמל אטמוספירי- בתדירויות VLF

התלמידים ישתמשו במגוון מכשירים, כולל weather in a tank - מיכל מים מסתובב, ספקטרופוטומטר ומקלט VLF, וכן מגוון תוכנות איסוף ועיבוד נתונים שהמרכזית בהן היא מאטלב.

לקורס אתר מודל ובו קבצי הכנה מפורטים על כל מעבדה, חומר רקע כללי, וכן פרוט מבנה בחינה סופית
קישורים נוספים:  http://www.tau.ac.il/~harnik/Experiments_course.pdf
Course description
The students will perform eight experiments, done in pairs, which demonstrate a variety of atmospheric phenomena:

The balance of forces in a Hurricane
Convection (as in the boundary layer or in clouds)
The general circulation of the atmosphere: the Hadley cell and mid latitude storms
Topographic planetary waves
Radiative transfer- Beer-Lambert law and Rayleigh scattering
Basic principles of remote sensing
Energy balance and climate
Atmospheric VLF electric signals

The students will use a variety of instruments, including Weather in a Tank (a rotating water tank), a spectrophotometer and a VLF receiver, as well as a variety of data acquisition and processing software, the main one of which is MATLAB
  The course has a detailed moodle web page which includes an instructions file for each lab as well as general instructions and details aobut the final exam.
Additional links: http://www.tau.ac.il/~harnik/Experiments_course.pdf

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת