חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה במדעי כדור הארץ
  Geosciences Lab                                                                                      
0341-2007
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1600324קפלון - פיזיקהשיעור ות פרופ הרניק נילי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

התלמידים יתחלקו לזוגות וייבצעו חמישה ניסויים במהלך הסמסטר, ועוד ניסוי מסכם. בניסויים  תודגמנה תופעות מגוונות מהתחומים הנלמדים בחוג.

המעבדות מדגימות עקרון פיזיאקלי או תופעה הקשורות לנושאים הבאים:

 

מאזן הכוחות בהוריקן, 

קונבקציה כמו בשכבת הגבול,בתוך עננים, במעטפת כדור הארץ ובפלנטות אחרות

הסירקולציה הכללית באטמוספירה- תא הדלי וסופות מזג אויר

זרימת כבידה, הרלוונטית לזרימת קרחונים, לבה, ועוד.

גלים פלנטריים שנוצרים כתוצאה ממעבר זרם הסילון על פני רכסי ההרים הגדולים

מעבר קרינה באטמוספירה- חוק ביר למברט ופיזור ריילי

עקרונות בסיסיים של חישה מרחוק

מאזן האנרגיה הבסיסי באקלים של פלנטה

הווצרות עננים

גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש

חישה מרחוק של אסטרואידים

 

התלמידים ישתמשו במגוון מכשירים, כולל weather in a tank - מיכל מים מסתובב, ספקטרופוטומטר חיישני טמפרטורה קרמיים, וכן מגוון תוכנות איסוף ועיבוד נתונים שהמרכזית בהן היא מאטלב.

 

לקורס אתר מודל ובו קבצי הכנה והנחיות על כל מעבדה, חומר רקע כללי, וכן פרוט מבנה המעבדה המסכמת. קבצי ההנחיות כוללים חומר רקע ופרוט של מטרת הניסוי. תכנון הניסוי המפורט וביצועו יתבצעו על ידי התלמידים, בהנחיית המדריכים. 

 

Course description

The students will perform, in pairs, five experiments plus a summary lab, chosen for them from the list of labs below. Each lab will demonstrate a physical principle or phenomenon related to different topics in Earth sciences.

 

List of labs:

 

The balance of forces in a Hurricane

Convection (as in the boundary layer, clouds, the Earth's mantle, planets)

The general circulation of the atmosphere: the Hadley cell and mid latitude storms

Topographic planetary waves

Radiative transfer- Beer-Lambert law and Rayleigh scattering

Basic principles of remote sensing

Energy balance and climate of a planet

Cloud formation

Gravity currents‪, relevant to the flow of  ice sheets‪, lava‪, and more

Exoplanet detection

Remote sensing of asteroids

 

The students will use a variety of instruments, including Weather in a Tank (a rotating water tank), a spectrophotometer and resistance‪-based temperature sensors, as well as a variety of data acquisition and processing software, the main one of which is MATLAB

  The course has a detailed moodle web page which includes an instructions file foreach lab as well as general instructions and details aobut the summarizing lab‪. The instructions file includes background and the goals of each expriment‪. The detailed plannig and execution of the experiments will be done by the students‪, with guidance from the instructors‪.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת