חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לגיאופיזיקה
  Introduction to Geophysics  
0341-1206-01
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
סמ'  ב'1400-1700118 קפלוןשיעור פרופ רשף משה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
 יסודות האלסטיות,מאמץ-מעוות,גלים סייסמים,קרניים וחזיתות גל,חוק סנל ,עקרון פרמה ,עקרון הויגינס,למוד מבנה כדו"א מגלים סייסמים,עקרונות שיטת הרפלקציה הסיסמית,עקרונות עיבוד נתונים  ופענוח של נתונים סיסמיים.השדה הגרביטציוני של כדו"א ,שימוש בשיטות גרבימטריות ללימוד מבנה תת הקרקע. השדה המגנטי של כדו"א ,שימוש במדידות מגנטיות ללמוד מבנה תת הקרקע.
Course description

Principles of elasticity, stress and strain, seismic waves, rays and wave-fronts, Fermat principle, Huygens principle, Snell’s law, study of the Earth from seismic waves. Principles of seismic reflection, principles of seismic data processing and interpretation. The gravitational field of the Earth, use of gravimetric methods to study the subsurface. The magnetic field of the Earth, the use of magnetic methods to study the subsurface.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
0341-1206-01 מבוא לגיאופיזיקה
Introduction to Geophysics
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ רשף משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת