חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למדעי האטמוספירה
  Introduction to Atmospheric Sciences                                                                 
0341-1200
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1100-1300118קפלון - פיזיקהשיעור ות פרופ פרייס קולין
סמ'  ב'1200-1400118קפלון - פיזיקהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס הוא קורס מבוא לנושאים רבים בתחום של מדעי האטמוספירה, עם מיקוד בנושאי מזג אוויר ואקלים של כדור הארץ.

פרק 1: תנועה של כ"א מסביב לשמש, עונות השנה ומאזן אנרגיה

פרק 2: הרכב האטמוספירה, התפקיד של אדי מים באטמוספירה, בליעה ופליטה של קרינה, ופיזור אור באטמוספירה.

פרק 3: חוק הגזים, תרמודינמיקה, מבנה אנכית של האטמוספירה, יציבות סטטית, ויצירת עננים וגשם.

פרק 4: רוחות וצירקולציה הכללית באטמוספירה, חזיתות חמות וקרות, וזרמים באוקיאנוסים.

פרק 5: החור בשכבת האוזון, התחממות גלובלית.

 

Course description

This course is an introductory course in Atmospheric Sciences, giving a broad background about the weather and climate of the Earth.  We start with describing the Earth's motion as a planet, the seasons and Energy Balance in Chapter 1.  This is followed (Chapter 2) by looking at the composition of the atmosphere, the role of water vapor in the atmosphere, and the long-wave and short-wave radiation entering and leaving our atmosphere.  We also discuss light scattering in the atmosphere.  Chapter 3 deals with the different gas laws, thermodynamics, atmospheric layer structures, instability in the atmosphere, with the resulting formation of clouds and rain.  We then move onto the flow patterns in the atmosphere (winds) and oceans (currents) in Chapter 4, while also discussing cold and warm frontal systems.  Finally in Chapter 5 we focus on two major crises that Atmospheric Scientists are dealing with in recent years: the Ozone Hole primarily over Antarctica, and Global Warming.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
0341-1200-01 מבוא למדעי האטמוספירה
Introduction to Atmospheric Sciences
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ פרייס קולין

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת