חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פיזיקה של היקום המוקדם-באנגלית
  Early Universe Physics (in English)                                                                  
0321-4857
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  א'1300-1400118קפלון - פיזיקהשיעור ד"ר גלר מיכאל
סמ'  א'1200-1400118קפלון - פיזיקהשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

פיזיקה של היקום המוקדם - תקופות שונות בהיסטוריה של היקום, דינמיקה של התפשטות היקום, פליטת קרינת הרקע הקוסמית, יצירת היסודות הראשונים, מעברי פאזה ביקום המוקדם, מודלים של חומר אפל ויצירתו, תקופת האינפלציה הקוסמית. 

Course description

Physics of the early universe: The history of universe, the dynamics of expansion of the universe, the cosmic microwave background, the production of the first elements, phase transitions in the early universe, models of dark matter and its production, cosmic inflation. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת