חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נושאים מתקדמים בתורת השדות הקוונטית לחומר מעובה
  Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics-Advanced                                            
0321-4838
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  א'0900-1000118קפלון - פיזיקהשיעור פרופ סלע ערן
סמ'  א'1500-1700118קפלון - פיזיקהשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

Kondo effect and the renormalization group
Quantum p
hysics in one dimension, hydrodynamical approach, orthogonality catastrophe, bosonization, Jordan-Wigner transformation

Renormalization group analysis of the Sine-Gordon model, semiclassical interpretation of strong coupling theory

Quantum Magnetism: Jordan-Wigner transformation, spin chains, Lieb-Shultz- Mattis theorem, the Haldane gap

Symmetry breaking, mean field theory, long range order, effective theory and Goldstone modes

Superfluidity versus superconductivity, Anderson-Higgs mechanism

Low dimensional systems, Mermin-Wagner theorem, the xy model, Kosterlitz-Thouless transition

Topological phases and Quantum Hall effect: Topological field theory, Chern-Simons theory, Berry phase,topological band insulators, topological superconductors, Majorana fermions

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-4838-01 נושאים מתקדמים בתורת השדות הקוונטית לחומר מעובה
Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics-Advanced
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ סלע ערן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת