חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת השדות 2
  Field Theory 2                                                                                       
0321-4215
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1600007שיעור פרופ זוננשיין יעקב
סמ'  ב'1600-1800007שיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר


.תורת השדות 2
תורות כיול לא אבליות  גיאומטריה וטופולוגיה של תורות כיול, פוטנציאל אפקטיבי, שבירה ספונטנית של סמטריה, מכניזם היגס,  תיקוני קרינה, רנורמליזציה , חבורת רנורמליזציה,  QCD שבירה של סמטריה קירלית, אנומליות.
 


Course description

Quantum Field theory 2- Syllabus

 Instructor

Jacob Sonnenschein

Email :cobi@post.tau.ac.il

Academic Year, Semesters

[Msc first year one semester]

Number of Hours/ Credits

[4 weekly hours]

Mandatory/Elective

[mandatory for all elementary particle physics theory]

Prerequisites

[Quantum Field theory 1

Year in program & how often given, if relevant

Given every year

  Course overview – short abstract

Yhe topics of the course are1:   Feynman rules for \phi^4 theory and QED

2   Elementary processes in QED in the tree level

 3 Loop divergences: vertex function  Feynman variables

 4: Pauli Villars and dimensional regularization. Vacuum polarization and electron self energy

5. Renormalization perturbation theory

 6 Renormalization group equation Wilson approach Callan Symanzic equation beta and gamma functions

7 :  Spontaneous symmetry breaking . Effective action

8.   Aspects of group theory. Non abelian gauge theories

 9: Non abelian gauge theories  BRST quantization

10-13 QCD. Elementary process. Loop divergences. Beta function from Calan Symanzic and from background field effective action

    [Author Name]

Learning outcomes – short description (if you don’t have LOs, then don’t write anything in this part)

You might love the look of the classic, professional font in this syllabus as much as we do. But it’s also easy to get exactly the look you want. On the Design tab of the ribbon, check out the Fonts gallery to preview options right in your document and then click to apply one you like.

Assessment: coursework and grade structure

(for example)

Assignments – 50%

Mid exam

Final exams – 80%

Week-by-week content, assignments and reading

(for example)

Week 1:   Feynman rules for \phi^4 theory and QED Exercise I

 Week 2   Elementary processes in QED in the tree level Exercise 2

 Week 3 Loop divergences: vertex function  Feynman variables Exercise 3

 Week 4: Pauli Villars and dimensional regularization. Vacuum polarization and electron self energy  Exercise 4

 Week 5. Renormalization perturbation theory  Exercise 5

 Week 6 Renormalization group equation Wilson approach Callan Symanzic equation beta and gamma functions   Exercise 6

 Week 7 :  Spontaneous symmetry breaking . Effective action  Exercise 7

 Week 8   Aspects of group theory. Non abelian gauge theories Exercise 8

 Week 9: Non abelian gauge theories  BRST quantization Exercise 9

 Week 10-13 QCD. Elementary process. Loop divergences. Beta function from Calan Symanzic and from background field effective action  Exercise I0

  …Required text – in language of origin (if Hebrew or Arabic, no need to translate it)

Peskin Schroder ``An Introduction to Quantum Field Theory"

Bjorken Drell  QFT

Itzykson and Zuber ``Quantum Field Theory"

D. Gross ``Lectures on QFT

Y. Frishman J. Sonnenschein ``Non Perturbative QFT"

 

[Publication Name]

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת