חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת היקום (קוסמולוגיה)
  Cosmology 1                                                                                          
0321-4120
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  ב'שיעור
סמ'  ב'0900-1200105שנקר - פיזיקהשיעור פרופ נקר אהוד
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

התפתחות החשיבה היקומית, עקרון השקילות ומבוא ליחסות כללית, העקרון הקוסמולוגי ומטריקת Robertson-Walker, פתרונות קוסמולוגיים למשוואות השדה ביחסות כללית, המודל הקוסמולוגי הסטנדרטי, קוסמוגרפיה, קביעה תצפיתית של הגדלים הקוסמולוגיים היסודיים, היבטים לא מוסברים במודל הקוסמולוגי הסטנדרטי, קרינת הרקע הקוסמית, היקום המוקדם ובנית היסודות הקלים, הווצרות גלקסיות והתפתחות המבנה ביקום, היקום המוקדם מאד והמודל האינפלציוני.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-4120-01 תורת היקום (קוסמולוגיה)
Cosmology 1
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת