חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת היחסות הכללית
  General Relativity                                                                                   
0321-4020
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  א'1100-1300222שנקר - פיזיקהשיעור פרופ רזניק בני
סמ'  א'1600-1700007שיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

יחסות פרטית וכבידה ניוטונית-חזרה. עקרון השקילות. תנועה גאודזית. שדה הכבידה כמרחב רימני. משוואות איינשטיין. שדה כבידה מרכזי. האמותים הנסיוניים של תורת היחסות הכללית. שדות כבידה אסימפטוטיים - אנרגיה ותנע זוויתי. גלי כבידה. קוסמולגיה - מודל המפץ הגדול. מבנם והתפתחותם של כוכבים. קריסה גרביטציונית - חורים שחורים.


סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-4020-01 תורת היחסות הכללית
General Relativity
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ רזניק בני

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת