חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לכימיה פיזיקלית לפיזיקאים
  Introduction to physical chemistry for physicists  
0321-3811
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1900102 אורנשטייןשיעור פרופ זלצר יורם
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מבוא למבנה אלקטרוני של מולקולות, מולקולות בשדות חשמליים, ספקטרוסקופיה ויברציונית ורוטטורית של מולקולות (IR ו- Raman), מעברים אלקטרונים (ספקטרוסקופיה בתחום ה- uv ו- vis), קינטיקה: ראקציות כימיות בפאזות מעובות, דינמיקה של המסה, תאוריית מעבר אלקטרון בתמיסה, תאוריית מעבר אלקטרון בין מולקולות ומשטחים (אלקטרוכימיה ואלקטרוניקה מולקולארית).

 

דרישות מקדימות: קוונטים 1+2, תרמודינמיקה סטטיסטית.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת