חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בפיזיקה ג- א' -אנגלית
  Physics Laboratory C- English  
0321-3808
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  א'0900-1200109 פיזיקה-שנקרמעבדה פרופ סוכובסקי חיים
סמ'  א'1300-1600109 פיזיקה-שנקרמעבדה
סמ'  א'0900-1200109 פיזיקה-שנקרמעבדה
סמ'  א'1300-1600109 פיזיקה-שנקרמעבדה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  12.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת