חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לחלקיקים וגרעין
  Introduction to Particles and Nuclei  
0321-3804-02
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1600-1700002 כיתות דן דודתרגיל מר קורן גיא
סילבוס מקוצר

הקורס כולל את התיאור הבסיסי של חלקיקים וגרעינים, סימטריות וחוקי שימור, אינטראקציות בסיסיות ומודלים של מבנה הדרוני וגרעיני.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת