חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לחלקיקים וגרעין
  Introduction to Particles and Nuclei  
0321-3804-02
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1600-1700104 פיזיקה-שנקרתרגיל גב' אשכנזי עדי
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

הקורס כולל את התיאור הבסיסי של חלקיקים וגרעינים, סימטריות וחוקי שימור, אינטראקציות בסיסיות ומודלים של מבנה הדרוני וגרעיני.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-3804-02 מבוא לחלקיקים וגרעין
Introduction to Particles and Nuclei
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' אשכנזי עדי

סילבוס מפורט/דף מידע

Introduction to Particles & Nuclear

 

קורס בחירה לתלמידי שנה ג'

 

סמסטר ב' - ש' 3  ת' 1

 

דרישות מוקדמות : קוונטים 1,2

 

כלים ניסויים: מאיצים וגלאים

חלקיקים וגרעינים: מרכיבי החומר ונושאי האינטראקציות, מבנה חלקיקים תת-אטומיות

סימטריות וחוקי שימור: תכונות של אינטראקציות תת-אטומיים

אינטראקציות: המודל הסטנדרטי של אינטראקציות אלקטרומגנטיות, חלשת וחזקות

מודלים: גישה כמותית למצבים קשורים של הדרונים ושל גרעינים

שימושים: דוגמאות: היתוך, ביקוע, תחנות כח, אסטרונומית נויטרינו

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת