חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בפיזיקה ג-שנתית - אנגלית
  Physics Laboratory C- English  
0321-3118
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  א'0900-1200109 פיזיקה-שנקרמעבדה פרופ סוכובסקי חיים
סמ'  א'1300-1600109 פיזיקה-שנקרמעבדה
סמ'  א'0900-1200109 פיזיקה-שנקרמעבדה
סמ'  א'1300-1600109 פיזיקה-שנקרמעבדה
סמ'  ב'0900-1200 מעבדה
סמ'  ב'1300-1600 מעבדה
סמ'  ב'0900-1200 מעבדה
סמ'  ב'1300-1600 מעבדה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  24.0

סילבוס מקוצר

מחשבים, אפקט מוסבאור, אפקט קומפטון, התלכדויות גמא-גמא, ביקוע גרעיני, חלקיקים, זמן חיים של מיואון, ספקרוסקופיה אטומית, ספקטרוסקופיה מולקולרית, גז אלקטרונים, טמפרטורות נמוכות, טרנספורט תלוי ספין, פלואורסנציה בקרני X, תהודה מגנטית גרעינית, תקשורת לייזרים, סיבים אופטיים, אסטרונומיה, עידוש כבידתי.

Course description

Physics Laboratory C Syllabus

Course overview – short abstract

Head Instructor

Hadar Cohen

Email

Hadar.Cohen@cern.ch

Academic Year, Semesters

3rd, A+B

Number of Hours/ Credits

9 Points

Mandatory/Elective

Mandatory

Prerequisites

Lab A + B

Year in program & how often given, if relevant

3rd Year, given every year

 

  • Physics Laboratory C is a compulsory course for third year physics students.
  • The purpose of LabC is to prepare students to future research work.
  • LabC covers all areas of physics studied at TAU: elementary particles, nuclear physics, condensed matter physics, laser physics, medical physics and astronomy.
  • LabC is an independent course, and is not supposed to complement other courses. Most of the material will be new to the students, requiring an extensive preparation effort before starting the experimental work at the laboratory.
  • The experiments are performed by students in pairs, with as little help from tutors as possible.
  • Each experiment takes 4 teaching weeks, 1 week for preparation, 2 weeks for performance and 1 week for data analysis and writing the report.

Learning outcomes – short description

  • Students will be capable of oral and written scientific communication, and will prove that they can think critically and work independently.
  • Students would master advanced physics concepts
  • Students will Analyze, interpret, and evaluate scientific hypotheses and theories using rigorous methods (including statistical and mathematical techniques).

Assessment: coursework and grade structure

Each pair will perform three experiments, each worth 3 credit points for a total of 9 credit points per semester. An experiment’s grade is composed of:

Pre-experiment exam – 30%

Experimental work – 10%

Final report – 60%

Required text – in language of origin (if Hebrew or Arabic, no need to translate it)

As mentioned in the course’s description, the lab covers all fields of TAU experimental departments, hence the literature covers all topics accordingly.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת