חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מצב מוצק ב
  Solid State Physics B                                                                                
0321-3113
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1300222שנקר - פיזיקהשיעור ות ד"ר בן שלום משה
סמ'  ב'1200-1400104שנקר - פיזיקהשיעור ות
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

אלקטרונים בגביש - מודל פסים, יחס דיספרסיה, אכלוס.

מבודדים, מוליכים, מוליכים למחצה, גרפן.

תובלה חשמלית, מודל דרודה, יחסי אינשטיין, מוביליות, אפקט הול.

אלקטרונים וחורים, מסה אפקטיבית, אינטראקציה עם אור.

גז פרמי, צפיפות מצבים, גז אלקטרונים דו מימדי.

תובלה קוונטית – התנגדות במוליך בליסטי, נקודת מגע קוונטית, נוסחת לנדוור.

אפקט הול קוונטי. אפקט הול הקוונטי בגרפן.

מוליכות על –משוואות לונדון, תרמודינמיקה, גינזבורג-לנדאו, קוונטיזציית שטף.

התקני מוליכות על, צומת ג'וזפסון, ביט קוונטי.

מגנטיות - פארמגנטיות, דיאמגנטיות, אלקטרונים קשורים וחופשיים.

סדר מגנטי ספונטני - פרומגנטיות, ואנטי פרומגנטיות.

מודל איזינג, מודל האברד, ערך ממוצע, גלי ספין.

 

Course description

Solid State B Syllabus

Dr. Moshe Ben Shalom

moshebs@tauex.tau.ac.il

Semester B, 3 hours per week

Elective, 3rd year, given yearly

 

Syllabus

Electronic band structure picture in crystals.

Insulators, semiconductors, conductors, graphene.

Electronic transport, Drude model, Einstein relations, mobility, Hall effect.

Electrons and holes, effective mass, interaction with light.

Fermi gas, density of states, two-dimensional electron gas.

Quantum transport - Resistance of ballistic conductors, Quantum Point Contact, Landauer formula.

Quantum Hall Effect. QHE in graphene.

Superconductivity: London theory, thermodynamics, Ginsburg Landau theory, flux quantization.

Josephson junction, SQUID, quantum bits.

Magnetism: diamagnetism and paramagnetism, magnetism of itinerant electrons, magnetic interactions, magnetic order, mean field, spin waves.

 

Literature

The Oxford solid state basics, Simon.

Solid state physics, Aschroft / Mermin.

Electronic transport in mesoscopic systems, Datta.

Introduction to superconductivity, Tinkham.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת