חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא למצב מוצק
  Introduction to Solid State Physics  
0321-3103-02
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'1600-1700111 אורנשטייןתרגיל מר כהן ארז
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
  המבנה הגבישי, פיזור קרני  X  בגבישים, הקשר הגבישי, פונונים, תכונות תרמיות, אלקטרונים חפשיים, תורת הפסים, מוליכים למחצה.
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-3103-02 מבוא למצב מוצק
Introduction to Solid State Physics
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר כהן ארז

סילבוס מפורט/דף מידע

 

                                                                 מבוא למצב מוצק
Introduction to Solid State Physics
 
קורס חובה לתלמידי פיזיקה שנה ג'
 
סמסטר א' -  ש'  3 ת' 1
דרישות מוקדמות: פיזיקה תרמית, קוונטים 1,קוונטים 2 במקביל.
 
המבנה הגבישי, פיזור קרני X בגבישים, הקשר הגבישי, פונונים, תכונות תרמיות, אלקטרונים חפשיים, תורת הפסים, מוליכים למחצה.
 
1.      סריגי ופיזיקה של גבישים: סריג  - Bravaisהגדרות, מבנה וסמטריה. הסריג ההופכי, איזורי ברילואן, מישורים בסריג. פיזור מסריג: תנאי Bragg ו .Von-Laue גורם מבנה וגורם צורה. אנרגית אחיזה: חישוב פוטנציאל Lennard-Jones.  גבישים מולקולריים יוניים ומתכות. ספרות: A&M ch. 4,5,6,20  , Kittel ch. 3.
 
2.      תנודות בסריג (פונונים): פיתוח הפוטנציאל ההרמוני, חוק דולונג-פטיט. אופני תנודה – שרשרת חד ממידית, שרשרת חד ממדית עם בסיס. גביש תלת ממדי. טנזור האלסטיות. קיבול חום בסריג הרמוני – חישוב קוונטי. מודל דבאיי ומודל איינשטיין. צפיפות מצבים. פיזור משריג דינמי: פיזור בנוכחות פונונים, שימור תנע סריגי, פקטור דבאי-וולר. יציבות גבישים לתנודות. אפקטים אנהרמוניים: התפשטות תרמית והולכת חום. ספרות: A&M ch. 22-25 .
 
3.      אלקטרונים בסריג: גז אלקטרונים קלאסי – מודל דרודה. גז פרמיונים – מודל זומרפלד. אלקטרונים בסריג - משפט בלוך. אלק' בצימוד חזק (Tight Bindind). אלק' בפוטנציאל מחזורי חלש. דינמיקה סמי-קלאסית – מוליכות דרודה. אוסצילציות בלוך-זנר. שדה מגנטי קבוע. אפקט הול. אלק' בשדה מגנטי-בעיית לנדאו. אפקט דה-האס ואן-אלפן. אפקט הול הקוונטי.  ספרות: A&M ch. 1-3, 8-10, 12-14
 
 
ספרות
 
ספר לימוד
 
N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics, Holt, Rhinehart
( and Winston (1976
 
ספרי עזר
 
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 4th or 5th or 6th edition
(John Wiley and Sons, New York (1971/1976/1986
   Principles of the Theory of Solids, Ziman

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת