חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרויקט
  Students Project  
0321-3005
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  ב'0900-1200105 פיזיקה-שנקרפרוייקט ד"ר אילן רוני
סמ'  ב'0900-1200 פרוייקט ד"ר ברומברג עומר
ד"ר ברק לירון
ד"ר סופר הדס
פרופ פוזננסקי דב
פרופ קנטור יעקב
פרופ קרלינר מארק
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

חובה לכל התלמידים: בחירת נושא בהנחיית המורים, עבודה עצמאית ואיסוף חומר על הנושא, פגישות עם המורים בּנדון, כתיבת מאמר מסכם קצר בנושא, כתיבת ביקורת עמיתים על מאמרים והרצאה פרונטאלית על הנושא.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת