חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות בפיזיקה עיונית 2
  Methods of Theoretical Physics 2  
0321-2131-03
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1300-1400104 פיזיקה-שנקרתרגיל מר מאייר עדיאל
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

פונקציות Bessel, פונקציות Bessel כדוריות והקשר עם בעיות כדוריות וגליליות, פונקציות גמא, פונקציות מיוחדות: הרמיט, לגר, היפרגאומטריות, שיטת המורד התלול ביותר, פיתוחים אסימפטוטיים, שיטת WKB, תורת חבורות.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-2131-03 שיטות בפיזיקה עיונית 2
Methods of Theoretical Physics 2
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר מאייר עדיאל

סילבוס מפורט/דף מידע

שיטות בפיזיקה עיונית 2

2  Methods of  Theoretical Physics

 

קורס חובה לתלמידי שנה ב'

סמסטר ב' - ש' 3  ת'  1

 

דרישות מוקדמות: שיטות בפיזיקה עיונית 1.

 

 

1.       פונקציות Bessel - משואת Bessel, פונקציות Bessel עם אינדקס שלם. אורתוגונליות, פיתוחים בטורים של פונקציות Bessel, פונקציות Bessel עם אינדקס שאינו שלם, הצגה אינטגרלית, התנהגות אסימפטוטית, פונקצית Bessel כדוריות, משואת Laplace עם סימטריה כדורית, אורתוגונליות, פתוחים.

 

2.       פונקציות מיוחדות - פונקצית גמא, Laguerre,Hermite , פונקציה היפרגאומטרית.

 

3        תורת החבורות - הגדרה של חבורה, דוגמאות פיזיקליות, הצגות של חבורות, הצגות בלתי פריקות, חבורת הסיבובים ב2- וב3- מימדים.

 

4.       התנהגות אסימפטוטית - התנהגות אסימפטוטית של טורים ליד נקודות סינגולריות, התנהגות אסימפטוטית של פתרונות משואות דיפרנציאליות, התנהגות אסימפטוטית של אינטגרלים, פיתוחים אסימפטוטיים, שיטת המורד התלול ביותר.

 

5.       טרנספורם לפלס.

 

6.       שיטת WKB לפתרון משואות דיפרנציאליות   

ספרות:

 

Main reference text:

G. Arfken, mathematical methods for physicists (Academic, New York, 197 +) [519.9 ARF]

 

Subsidiary references:

J. Mathews and R. L. Walker, Mathematical methods for physics, (Benjamin, New York, 1970 +) [519.9 MAT]

 

M. Morse and H. Feshbach, Methods of theoretical physics, (McGraw-Hill, New York, 1953 +) [530.15 MOK]

 

Group Theory

H.F. Jones, Groups, Representations and Physics, Bristol, 2nd ed., 1998;

see also 1st ed., 1990

 

M. Tinkham, Group theory and Quantum Mechanics, McGraw-Hill, 1964

Asymptotic expansions

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת