חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות בפיזיקה עיונית 1
  Methods of Theoretical Physics 1  
0321-2130-01
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'1200-1400009 אודיטור' לבשיעור פרופ גולדשטיין משה
סמ'  א'1600-1700005 דאךשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פונקציות מרוכבות, טורי וטרנספורמי Fourier. תורת Sturm-Liouville. הלפלסיאן בקואורדינטות גליליות וכדוריות. משוואות דיפרנציאליות חלקיות, הפרדת משתנים, פונקציות Green. פונקציות Legendre, הרמוניות כדוריות.

Course description
(a) Methods of Theoretical Physics I
Course for 2nd year Physics Students. The aim of the course is to provide the students with the mathematical tools necessary for research in physics.

- complex functions; analytic functions and singularities; complex integrals;
   residue theorem and its application to computation of definite integrals
- Fourier Series and Fourier Transform; Laplace Transform and their applications
- Sturm-Liouville operators; eigenfunctions and expansion in complete set of
   functions; Green's functions
- Partial Differential Equations: solution through separation of variables
   in spherical and cylindrical coordinates; solution via power series
- Legendre Polynomials and Legendre Functions; spherical harmonics

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת