חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה בפיזיקה ב 2
  Physics Laboratory B2  
0321-2122-03
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'0800-1200501 פיזיקה-שנקרמעבדה פרופ ליכטנשטט יחיאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

Course description

In the second-year Physics Laboratory students perform 7-9 experiments each semester. The experiments are chosen from a list of 25. 10 of the experiments deal with Acoustics and Optics and are related to material in the second-year Waves course. The other experiments are in Atomic, Nuclear, Solid State, and Astrophysics. The course emphasizes measurment and data analysis techniques and preparation of Laboratory reports.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-2122-03 מעבדה בפיזיקה ב 2
Physics Laboratory B2
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ ליכטנשטט יחיאל

סילבוס מפורט/דף מידע

                          מעבדה בפיזיקה  ב'

                                                                               Physics Laboratory B

 

קורס חובה לתלמידי פיזיקה שנה ב' 

 

קורס שנתי - מ' 4

 

דרישות מוקדמות: מעבדה בפיזיקה א', פיזיקה קלאסית  1 ו- 2, מבוא לפיזיקה מודרנית, גלים אור ואופטיקה במקביל.

 

1.   זרם חילופין II

 

הכרת מעגלי תנודות בזרם חילופין

הכרת תופעת תהודה

מושגים בסיסיים: מעגלי תנודות בזרם חילופין, באלמנטים R,L,C  תהודה, גורם ה- Q .

 

2.   מהירות הקול

גלים מתקדמים, גלים עומדים, גלים בתווכים שונים - באויר ובמיתרים.

 

3.   גלים על-קוליים

גלים על-קוליים בתווכים שונים, גלים עומדים ומתקדמים, התאבכות אור על תבנית של גלים עומדים בנוזל.

 

4.   סונאר

מדידה של מרחקים בעזרת הד חוזר של גלים.

מושגי יסוד: גלים על קוליים, החזרה והעברה, הנחתה של גלים בחומר.

 

5.   האפקט הפוטואלקטרי

הכרת האופי החלקיקי של האור כפי שהוא מתבטא באפקט הפוטואלקטרי, מדידת קבוע פלנק, הכרת התא הפוטואלקטרי ותכונותיו.

 

6.   קרינת חם

הכרת התאוריה של קרינת גוף שחור ובדיקתה הניסויית.

מדידת ספקטרום הקרינה, חוק סטפאן -בולצמן.

 

7.   אפקט זימן

הכרת אפקט זימן נורמלי והסברו הקלאסי, מדידת המגנטון של בוהר mB .

 

8. ניסוי פרנק-הרץ

רמות האנרגיה של האטום: מדידות בהתקן פרנק-הרץ ובשפופרת פנינג. אישור השערת הקוונטיזציה.

 

9. אקטיבציה ע"י ניטרונים

 

אקטיביות גרעינית, זמן מחצית חיים, חתך הפעולה לבליעת ניטרון, קרינה נבנית.

 

10. מוליכים למחצה

פסים במוליכים למחצה, פער האנרגיה, אלקטרונים וחורים

 

הולכה, זמן רלקסציה, מוביליות

אפקט הול  וקשר לריכוז נושאי מטען.

 

11.  טמפרטורות קירי

הפאזה הפאראמגנטית והפרומגנטית, מעבר פאזה, טמפרטורת קירי ומדידתה על-פי לולאת החשל.

 

12. גלי מיקרו

קרינה א"מ בתחום גלי מיקרו, קיטוב של גלי מיקרו, התאבכות של גלי מיקרו, מנחי גלים, שבירה והחזרה של גלי מיקרו.

 

13. קיטוב 

חוק מלוס. קיטוב על-ידי החזרה וע"י שבירה. שבירה כפולה. קיטוב מעגלי . נפיצה.

 

14. עקיפה בסדק

מדידת אורכי גל בספקטרום הכספית. מדידת היחס בין אורכי גל.

 

15. התאבכות בשכבות דקות

טבעות ניוטון. פסי פיזו.

 

16. ספטרומטר סריג  ופריסמה

מבנה והכוונה של ספקטרומטר. מדידות בסריג ובפריסמה

 

17 אפקט פרדיי  ופעילות אופטית

      פעילות אופטית. אפקט פרדיי 

 

18. הלייזר ושמושיו

מדידת אורך הגל של הלייזר. סריג העברה. מדידה מדויקת של קוטר חור עגול. מקדם שבירה של האויר. הולוגרמות.

 

19. פרומגנטיות

לולאת החשל, עקומת המגנוט. מדידת  m0

 

20. מדידות שדה מגנטי

התקן הול. מדידת סוספטיבליות

 

21. פיזיקה רפואית

עקרון של F.F.T. מדידה של א.ק.ג. . מדידה של קצב נשימה. קורלציה בין א.ק.ג. וקצב נשימה.

 

22. פיזור רותרפורד  

נפיצה זויתית. תלות ב- Z של המטרה. מדידת רדיוס גרעין פחמן.

 

23. זהירה מעוררת תרמית

     הכרת תופעת הזהירה המעוררת תרמית (TLD  ) ושימושיה.

 

24. על מוליכות

     הכרת תופעת העל-מוליכות, ומדידת טמפרטורת המעבר של שני חמרים קרמיים  בשיטות שונות.

 

25. אסטרופיזיקה

     פוטומטריה ומדידת צבעים לגלקסיות, מדידת מרחקן וגדלן של גלקסיות, שיטות עיבוד לניתוח של  מידע אסטרונומי.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת