חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בפיזיקה ב 1
  Physics Laboratory B1                                                                                
0321-2121-03
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'1300-1700501שנקר - פיזיקהמעבדה פרופ בק ברקאי רועי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

Course description

Second year laboratory course in Physics. In each semester every pair of students will conduct three 2-week sets of experiments in various fields in physics. In the final week, each student will reproduce a short version of one of these experiments, working from his/her lab notebook.  

Learning outcomes – short description (if you don’t have LOs, then don’t write anything in this part)

The students will learn how to design and conduct an experiment, how to obtain a desired accuracy in measurement, and how to keep a laboratory notebook. In addition, they will learn how to reduce and analyze their data and how to report the results orally.

List of experiments:

Astrophysics, Dark matter, Rutherford scattering, Spectrometry   grating and prism, Speed of sound, Supersonic waves, Zeeman effect, Light polarization, Faraday effect and optical activity, Photoelectric effect, Frank-Hertz effect, Laser and its applications, Two-slits interference, Ferromagnetism, Curie temperature, Superconductivity, Spatial Light Modulator and Fourier transformation, Thermoluminescence, Black-body radiation, Characterizing Star Clusters

Assessment: coursework and grade structure

Three pairs of two weeks experiments – 70%

          Per experiment:

                      10% - readiness for background material

                      10% - participation in contribution in the experiment

                      10% - practical use of experimental techniques

                      10% - independence and originality

                      10% - answering to questions during the experiments

                      30% - laboratory notebook

                      10% - quality and content of oral presentation

                      10% - answering to question during oral presentation  

Last week: reproducing randomly chosen experiment – 30%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת