חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קוונטים 1
  Quantum Theory 1  
0321-2103-04
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1000-1100005 דאךשיעור פרופ ליפשיץ רון
סמ'  ב'1400-1600002 כיתות דן דודשיעור
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר

הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, הספין של אלקטרון, אינטרקציה עם שדה מגנטי, שימושים של סימטריה.

Course description
The experimental basis of the quantum theory.  Amplitudes and probabilities, the Schrödinger equation.  Operators and observables.  Particle in a one-dimensional potential.  Bound states in a central potential.  Angular momentum algebra, spin.  Interaction of an electron with a magnetic field.  Symmetry.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת