חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קוונטים 1
  Quantum Theory 1  
0321-2103-02
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'1000-1200104 פיזיקה-שנקרתרגיל מר וילנר אליהו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, הספין של אלקטרון, תגובה פרא-מגנטית, אפקט זימן, שימושים של סימטריה.
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-2103-02 קוונטים 1
Quantum Theory 1
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר וילנר אליהו

סילבוס מפורט/דף מידע

קוונטים 1

Quantum Theory 1

 

 

קורס חובה לתלמידי פיזיקה שנה ב'  - פרופ' בנימין סבטיצקי

סמסטר ב'  - ש' 3 ת' 2

 

 

קורס חובה לתלמידי המסלול פיזיקה -הנדסה שנה ג' - ד"ר שמשון ברעד

סמסטר א' - ש' 3 ת' 2

 

 

דרישות מוקדמות: מכניקה אנליטית, גלים אור ואופטיקה, הסתברות וסטטיסטיקה, מבוא לפיזיקה מודרנית, שיטות בפיזיקה עיונית 2,1 במקביל.

 

1.   מבוא. הבסיס הנסיוני לתורת הקוונטים. עקרון דה-ברולי. הדואליות בין חלקיקים וגלים.

 

2.   חבילות גלים. מהירות פאזה וחבורה. משואת שרדינגר. צפיפות זרם ההסתברות. שימור של הסתברות.

 

3.   חלקיק חפשי בממד אחד. פונקצית delta  של דיראק ונרמול פונקציות הגל. אופרטורי התנע והאנרגיה.

 

4.   משואת שרדינגר בממד אחד. בור מרובע - מצבים קשורים ומצבי פיזור, מקדמי העברה והחזרה. מודל קרוניג-פני.

 

5.   אוסצילטור הרמוני חד ממדי. פתרון של משואת שרדינגר ואופרטורי סולם.

 

6.   אופרטורים הרמיטיים ומדידות בתורת הקוונטים. יחס החלוף ועקרון אי הוודאות. ערכים עצמיים ומצבים עצמיים.

 

7.   פוטנציאל מרכזי בשלושה ממדים. תנע זויתי. טיפול אלגברי במצבים עצמיים של תנע זויתי.

 

8.   אטום המימן. ספקטרום רמות האנרגיה.

 

9.   הפורמליזם המטריצי. תמונות הייזנברג ושרדינגר.

 

10. הספין של האלקטרון, מומנט מגנטי אינטרינזי, תהודה פרא-מגנטית.

 

11. הקשר בין סימטריה ונוון.

 

ספרות

              

          Gasiorowicz

וגם:

Schiff, Merzbacher, Messiah 

Landau+Lifshitz, Schwabl

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת