חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב
  Introductory Mathematics for Physicists 2 for the Combined  
0321-1840-04
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1700-1900222 פיזיקה-שנקרתרגיל מר אוטמזגין נדב יוסף
סילבוס מקוצר

הקורס ניתן ע"י פרופ' דוד אנדלמן

ראה סילבוס של קורס 03211839

לא צורך בקורס אלגברה לינארית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת