חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
  Introductory Mathematics for Physicists1  
0321-1838-03
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'1400-1600104 פיזיקה-שנקרתרגיל מר חן בר
סילבוס מקוצר

חשבון דיפרנציאלי – משתנה אחד; מספרים מרוכבים; חשבון אינטגרלי – משתנה אחד; חשבון דיפרנציאלי – משתנים מרובים; חשבון אינטגרלי – משתנים מרובים; משוואות דיפרנציאליות.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת