חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יחסות פרטית
  Special Relativity  
0321-1201-01
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1600-1800001 כיתות דן דודשיעור ד"ר פוזננסקי דב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
טרנספורמציות גליליי ועקרון היחסות של גליליי
מהירות האור
עקרון היחסות של איינשטיין
התקצרות האורך והתארכות הזמן
טרנספורמציות לורנץ
פרדוקסים בתורת היחסות ופתרונותיהם
קינמטיקה יחסותית 
Course description
Galilean transformations
The speed of light
Einstein's relativity principle
Time dilation and length contraction
Lorentz transformations
Paradoxes in relativity
Relativistic kinematics

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת