חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2  
0321-1119-03
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1000-1200104 פיזיקה-שנקרתרגיל מר יפת יהונתן
סילבוס מקוצר

אלקטרומגנטיות: מטען, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, שדה מגנטי, פוטנציאל וקטורי, זרם, השראה, מעגלי-זרם חילופין, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים בחומר.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת