חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פיזיקה קלאסית 2
  Classical Physics 2                                                                                  
0321-1119-03
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1000-1200006תרגיל מר קורנרייך מיכה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אלקטרומגנטיות: מטען, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, שדה מגנטי, פוטנציאל וקטורי, זרם, השראה, מעגלי-זרם חילופין, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים בחומר.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-1119-03 פיזיקה קלאסית 2
Classical Physics 2
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | מר קורנרייך מיכה

666סילבוס מפורט/דף מידע

Classical Physics 2

 

קורס חובה לתלמידי פיזיקה שנה א '

סמסטר ב' - ש' 4 ת' 2

 

דרישות מוקדמות: פיזיקה קלאסית 1, מבוא מתמטי לפיזיקאים 2, במקביל.

 

1. אלקטרוסטטיקה: מטען חשמלי, חוק קולון, עקרון הסופרפוזיציה, הגדרת השדה החשמלי, השטף וחוק גאוס, מושג הגרדיינט והפוטנציאל החשמלי, מושג הדיוורגנס ומשפט גאוס, אנרגיה אלקטרוסטטית ובעית האנרגיה של מטען נקודתי. משוואות פואסון ולפלאס בנוכחות מוליכים והשיטות לפתרונן (כולל שיטת מטעני ראי). קיבול וקבלים, אנרגיה של קבל (פרקים 1, 2 ו-3 מהספר של Purcell).

 

2. הזרם החשמלי: הגדרת צפיפות הזרם, חוק שימור המטען, מוליכות חשמלית וחוק אוהם, פרדוקס המהירות הקבועה של המטענים ומודל דרודה. כא"מ, חוקי קירכהוף, מעגלי RC. (פרק 4 מהספר של Purcell).

 

3. מגנטוסטטיקה: ניסוי ארסטד וניסוי אמפר, הגדרת השדה המגנטי. כח לורנץ, תנועה בהשפעת כח לורנץ ואפקט הול. חוק אמפר, מושג ה-curl ומשפט סטוקס, הפוטנציאל הוקטורי, חוק ביו-סבר. הקשר בין השדה החשמלי והשדה המגנטי לפי תורת היחסות הפרטית. (פרקים 5 ו-6  מהספר של Purcell).

 

4. אלקטרומגנטיות התלויה בזמן: השראה, חוק פארדיי, חוק לנץ. השראה הדדית ומשפט ההיפוך, השראה עצמית, מעגל RL, אנרגיה של סליל וצפיפות האנרגיה בשדה המגנטי. מעגלי זרם חילופין, עכבה, תנודות חופשיות ומאולצות, תהודה. זרם העתק, משוואות מקסוול ופתרונן הכללי, מושג הגלים האלקטרומגנטיים. (פרקים 7, 8 ו-9 מהספר של Purcell).

 

5. שדות אלקטרומגנטיים בחומר: פיתוח הפוטנציאל החשמלי למולטיפולים, דיפול חשמלי ומגנטי, קיטוב חשמלי ומגנטי, חומרים דיאלקטריים, חומרים דיאמגנטיים, פאראמגנטיים ופרומגנטיים, משוואות מקסוול בחומר. (פרקים 10 ו11- מהספר של Purcell).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת