חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פיזיקה קלאסית 1
  Classical Physics 1                                                                                  
0321-1118-05
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'1600-1800104שנקר - פיזיקהתרגיל מר בלוך איתי
סילבוס מקוצר
אלגברה של וקטורים; קינמטיקה - תנועה במישור ותנועה מעגלית; מערכות יחוס - תנועה יחסית, מערכות לא אינרציאליות; חוקי ניוטון - תנועה תחת השפעת כוחות, כוחות חיכוך; תקיפת תנע - התנגשויות, תנועות טילים; עבודה ואנרגיה; תנועה הרמונית; תנועה סיבובית - תקיפה ותנע זוויתיים; תנועת גוף צפיד; כוחות מרכזיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת