חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פיזיקה קלאסית 1
  Classical Physics 1  
0321-1118-02
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'1400-1600104 פיזיקה-שנקרתרגיל גב' שביב מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אלגברה של וקטורים; קינמטיקה - תנועה במישור ותנועה מעגלית; מערכות יחוס - תנועה יחסית, מערכות לא אינרציאליות; חוקי ניוטון - תנועה תחת השפעת כוחות, כוחות חיכוך; תקיפת תנע - התנגשויות, תנועות טילים; עבודה ואנרגיה; תנועה הרמונית; תנועה סיבובית - תקיפה ותנע זוויתיים; תנועת גוף צפיד; כוחות מרכזיים.    

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-1118-02 פיזיקה קלאסית 1
Classical Physics 1
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | גב' שביב מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

Classical Physics 1

 

קורס חובה לתלמידי פיזיקה שנה א'

 

סמסטר א' - ש' 4 ת' 2

 

דרישות מוקדמות: מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, במקביל.

 

 

1.       וקטורים 

פעולות אלגבראיות, מכפלה סקלרית ווקטורית לפי גיאומטריה ובמערכות צירים קרטזית, פולרית וכדורית.

נגזרת של וקטורים, גיאומטרי ואלגבראי.

 

 

2.       מערכות לא-אינרציאליות 

מעלית, מערכת מסתובבת, כוחות מדומים, השפעה של כוח קוריוליס על תנועה על פני כדור הארץ, מטוטלת פוקו.

 

3.       חוקי ניוטון 

במערכת אינרציאלית. תנע קווי, חכוך וכח ריסון (F(V, פתרונות של משוואות דיפרנציאליות (פשוטות). מסה משתנה (m(x), m(t.

טרנספורמצית גלילאיי.

 

4.       שמור תנע קווי 

מערכת מרכז המסות, התנגשויות, טילים.

 

5.       עבודה ואנרגיה קינטית 

         עבודה , אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית

 

הגדרה של כח משמר, גרדיאנט ורוטור.

 

6.       שימור אנרגיה 

עקומת אנרגיה פוטנציאלית, שווי משקל יציב, אנרגית הקשר, אנרגית בריחה.

 

7.       תנועה הרמונית 

פשוטה, מרוסנת ומאולצת, תהודה.


8.       תנע זויתי 

מומנט, שימור L, מערכת רב- גופית, גוף צפיד, חשובים של מרכז המסה, מומנטי התמדה. סבובים של גופים סימטריים, צירים סימטריים, טנזור מומנט ההתמדה, צירים ראשיים, גופים מתגלגלים, פרצסיה, סביבון.

 

9.       גרביטציה 

מהירות בריחה, חוקי קפלר.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת