חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פיזיקה קלאסית 1
  Classical Physics 1  
0321-1118-01
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'0900-1100009 אודיטור' לבשיעור פרופ דגן יורם
סמ'  א'0800-1000009 אודיטור' לבשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

וקטורים,קינמטיקה,חוקי ניוטון, שמור תנע קווי,עבודה ואנרגיה קינטית,שימור אנרגיה, מערכות לא אינרציאליות, תנע זוויתי, מומנטים, שימור תנע זוויתי, דינאמיקה של מערכות חלקיקים, תנועה הרמונית, דינאמיקה של גוף קשיח, תנועה בשדה כובד.

Course description

Classical Physics 1.

 1. Introduction: physical units, accuracy of experiments and approximations in theories, vectors and scalars, addition of vectors, size of a vector, vectors’ components, representations of vectors, scalar and vector products.
 2. Kinematics: motion in one dimension, acceleration, speed and velocity. Motion in three dimensions, Circular motion 1, Acceleration and velocity in polar coordinates.
 3. Galilean transformations and relative motion, rotating frame of reference.
 4.   Newton ’s’ Laws, Momentum and conservation of momentum, inertial mass, friction, motion in a fluid.
 5. System with variable mass, rocket motion.
 6. Work and energy, Definition of work, path integral, power, kinetic and potential energy, conservative forces, conservation of energy, central force, non-conservative forces. 
 7. Non-inertial frame of reference, rotating frame of reference, motion relative to earth 2.
 8. Angular momentum, Conservation of angular momentum, motion under the influence of a central force. statics: equilibrium of a particle, center of mass, equilibrium of a rigid body.  
 9. Dynamics of a system of particles, motion in the center of mass frame of reference, angular momentum and energy in the center of mass frame of reference, collisions, two particle interactions.
 10. Dynamics of a rigid body, angular momentum of a rigid body, rotation around a fixed axis, calculation of the moment of inertia.
 11. Equations of motion of a rigid body with a fixed axis in space, Energy of rotation, precession, rolling with and without friction.
 12. Simple harmonic motion, energy of a harmonic oscillator, simple pendulum, Physical pendulum.
 13. Coupled harmonic oscillators, small amplitude oscillations.
 14. Damped harmonic oscillator, with and without a harmonic driving force, resonance, impedance, quality factor.
 15. Motion in a gravitational field, Newton ’s laws of gravity, gravitational mass, motion under a gravitational interaction, gravitational field and potential.
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-1118-01 פיזיקה קלאסית 1
Classical Physics 1
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ דגן יורם

סילבוס מפורט/דף מידע

Classical Physics 1

 

קורס חובה לתלמידי פיזיקה שנה א'

 

סמסטר א' - ש' 4 ת' 2

 

דרישות מוקדמות: מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, במקביל.

 

 

 

שבוע 1
 1. מבוא : יחידות פיסיקאליות, צפיפות, זווית מישורית ומרחבית, דיוק וקרובים בתיאוריה ובניסוי. וקטורים וסקלארים, חיבור וקטורי,גודל של וקטור, רכיבי וקטור, הצגות של וקטורים, מכפלה סקלארית, מכפלה וקטורית.
שבוע 2-3
 1. קינמטיקה: תנועה במימד אחד, מהירות ותאוצה, תנועה בשלושה מימדים, תנועה מעגלית 1, מהירות ותאוצה בקואורדינאטות קוטביות.
 2. כוחות, הרכבת כוחות, חוקי ניוטון, טרנספורמציות גלילאי ותנועה יחסית
שבועות 3-4 
 1. תנע ושימור תנע, מסה אינרציאלית, כוחות חיכוך, תנועה בנוזל.
 2. מערכות עם מסה משתנה, תנועת טילים.
שבוע 5
 1. עבודה ואנרגיה, הגדרת עבודה, אינטגרל קווי, הספק, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, כוחות משמרים, שימור אנרגיה, כוח מרכזי, כוחות לא משמרים.
שבוע 6-7
 1. מערכות לא אינרציאליות, מערכות מסתובבות, תנועה ביחס לכדור הארץ.
שבוע 8
 1. תנע זוויתי, מומנטים, שימור תנע זוויתי, תנועה תחת השפעת כוח מרכזי.
 2. סטטיקה: שיווי משקל של גוף קשיח.
שבוע 9
 1. דינאמיקה של מערכות חלקיקים, תנועה במערכת מרכז המסה, תנע זוויתי ואנרגיה במערכת מרכז המסה, התנגשויות, אינטראקציה דו חלקיקית.
שבוע 11-12
 1. תנועה הרמונית פשוטה, אנרגיה של נדנד הרמוני, מטוטלת פשוטה, מטוטלת פיסיקאלית.
 2. תנודות קטנות, נדנד מרוסן.
 3. נדנד מרוסן ומאולץ, תהודה, עכבה, גורם האיכות.
שבוע 12-13
 1. דינאמיקה של גוף קשיח, תנע זוויתי של גוף קשיח, סיבוב סביב ציר קבוע במרחב, חישוב מומנט התמדה.
 2. משוואות התנועה של גוף קשיח עם ציר קבוע במרחב, אנרגיה של סיבוב, פרצסיה ונוטציה, גלגול עם וללא החלקה.
שבוע 14
         16.    תנועה בשדה כובד, חוקי הכבידה, מסה כובדית, תנועה תחת אינטראקציה כובדית,שדה כבידה ופוטנציאל כבידתי.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת