חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בפיזיקה א 2
  Physics Laboratory A2  
0321-1112-04
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1300-1700101 קפלוןמעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר


  מעבדה בפיזיקה א 2

 

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.

 

 

 

רשימת הניסויים לסמסטר ב': רדיואקטיביות, הענות לתדר ותהודה, תנודות מרוסנות, האצת אלקטרונים, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, מגנטיות, צמד תרמי. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

 

 

 

 

 

 

מרצה: פרופ' ארז עציון

 

 

 

 

 

 

דרישות קדם- מעבדה בפיזיקה א 1.

 

 

 

 

 

 

מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.

 

 

 

 

 

 

סילבוס:

 

 

 

1. הערכת אי וודאות במדידה

 

 

 

2. שימוש באי וודאות

 

 

 

3. התאמות לנתוני מדידה

 

 

 

4. הערכת טיב ההתאמות

 

 

 

5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה

 

 

 

 

 

 

 Uncertainty estimate 1.

 

 

 

 2. Propagation of uncertainties

 

 

 

 3. Fitting of data

 

 

 

 4. Estimating goodness of fit

 

 

 

 5. Estimating agreement with theory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות הקורס:

 

 

 

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

 

 

 

 

 

הרכב הציון:

 

 

 70% דוח

 

 

 

 15% בחנים

 

 

 

15% ביצוע הניסוי

 

 

 

 

 

 

ספרי לימוד מומלצים:

 

 

 

חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

 

 

 

Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

 

 

Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers

 

 

 

 

 

 

 

Course description

 

 

 

 

 

Physics Laboratory A 2

 

 

Course Syllabus

 

 

 

 

 

During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.

List of experiments for the first semester:

 

 

 

1.      Radioactive decay – Poisson distribution.

 

 

2.       Cathode ray tube (CRT) – acceleration of particles in an electro-magnetic field.

 

 

3.      Magnetism – Faraday's law.

 

 

4.      Thermoelectric couple – calibration and temperature measurements applied to water and liquid nitrogen.

 

 

5.      Decaying electrical signals – RCL circuit.

 

 

6.      Coriolis effect – rotating pendulum in different frames of reference.

 

 

7.      Resonance – RCL circuits.

 

 

 

 

 

 

 

 

The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).

 

 

 

Lecturer: Prof. Erez Etzion

Prerequisite: Physics Laboratory A 1.

Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.

 

 

 

Syllabus:

 

 

1.      Estimation of statistical and systematic uncertainties.

 

 

2.      Propagation of uncertainties.

 

 

3.      Linear and non-linear fitting of data.

 

 

4.      Estimation of goodness of fit.

 

 

5.      Quantification of agreement of expectations with data.

Course requirements:

 

 

Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.

 

 

 

Grade composition:

 

 

70% Report

15% Quizzes

15% Instructor evaluation

 

 

 

Recommended books:

 

 

-         Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf

-          Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.

 

 

-          Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת