חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics  
0321-1104-03
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1000-1100111 אורנשטייןתרגיל גב' שביב מיכל
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
אלסטיות; מכניקה של זורמים; מתח פנים; טמפרטורה והתפשטות תרמית; חום וקיבול חום; מעבר חום; משוואות מצב; גזים אידאליים; מעברי פזה ושיווי משקל בין פזות; המבנה המולקולרי של החומר; מבוא לפיזיקה מתקדמת של חומרים; מבוא לגלים.
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-1104-03 פרקים בפיזיקה קלאסית
Topics in Classical Physics
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' שביב מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

 קורס חובה לתלמידי שנה א'   

 דרישות מוקדמות: פיזיקה קלסית 1, במקביל. 

1. מבנה החומר, אטומים ומולקולות. 

2.   טמפרטורה וחום.  

א. טמפרטורה ושיווי משקל תרמי.  

ב. התפשטות תרמית.  

ג. קיבול חום.  

ד. מעבר במצבי צבירה.  

ה. הולכת חום.  

3.   התורה הקינטית.  

א. גז אידיאלי ומשואת המצב.  

ב. התפלגויות בולצמן ומקסוול.  

ג. התנגשויות והמהלך החופשי. 

4.   מבוא לתרמודינמיקה.  

א. החוק הראשון של תרמודינמיקה.  

ב. תהליכים איזותרמיים, אדיאבטיים ואיזובריים.  

ג. קיבול חום של גז אידיאלי.  

5.   הידרודינמיקה.  

א. לחץ בנוזל, חוק פסקל.  

ב. ציפה, חוק ארכימדס.  

ג. מתח הפנים, נימיות.  

ד. זרימה, משואת ברנולי.  

ה. צמיגות.  

6.   מבוא לגלים.  

א. הדגמת הגלים המחזוריים ותיאורם המתמטי.  

ב. מהירות הגלים.  

ג. סופרפוזיציה, התאבכות, גלים עומדים.  

ד. אופנים עצמיים, תהודה. 

  מסטר א' - ש' 3 ת' 1 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת