חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה
  Introduction to Thermodynamics and States of Matter  
0321-1104-02
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1400-1500204 פיזיקה-שנקרתרגיל מר חיימוב אהוד
סילבוס מקוצר

מבוא למכניקת הרצף, התאור המקרוסקופי של החומר, דיאגרמות פאזה, מבוא לתורה הקינטית של הגזים, חוקי התרמודינמיקה, תהליכים תרמודינמיים הפיכים ולא הפיכים, הפורמליזם התרמודינמי, משוואות מצב, פוטנציאלים תרמודינמיים וקשרי מקסוול, יציבות תרמודינמית, מעברי פאזה מסדר ראשון.ש

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת