חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה
  Introduction to Thermodynamics and States of Matter  
0321-1104-01
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1300-1400009 אודיטור' לבשיעור פרופ איזנברג אליהו
סמ'  ב'1200-1400001 ולפסון הנדסהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא למכניקת הרצף, התאור המקרוסקופי של החומר, דיאגרמות פאזה, מבוא לתורה הקינטית של הגזים, חוקי התרמודינמיקה, תהליכים תרמודינמיים הפיכים ולא הפיכים, הפורמליזם התרמודינמי, משוואות מצב, פוטנציאלים תרמודינמיים וקשרי מקסוול, יציבות תרמודינמית, מעברי פאזה מסדר ראשון.ש

Course description

Introduction to Thermodynamics and the States of Matter

Introduction to continuum machanics, macroscopic description of matter, phase diagrams, Introduction to the kinetic theory of gases. Laws of Thermodynamics, reversible and irreversible processes, The thermodynamic formalism. Equations of state, thermodynamic potentials and Maxwell's relations. Thermodynamic stability and first order phase transitions.

 

Recommended reading:

  1. Jearl Walker, Halliday & Resnick Fundamentals of Physics (Wiley, 2003).
  2. Enrico Fermi, Thermodynamics (Dover 1936).
  3. F. Reif, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics (McGraw-Hill, 1965).
  4. H.B. Callen, Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (Wiley, 1985).
  5. C.J. Adkins, Equilibrium Thermodynamics, 3rd Ed. (Cambridge University Press, 1983).
  6. David Goodstein, Thermal Physics (Cambridge University Press, 2015).
  7. M.M. Abbot & H.C. van Ness, Thermodynamics (McGraw-Hill, 1972).
  8. L.D. Landau, A.I. Akhiezer, & E.M. Lifshitz, General Physics: Mechanics and Molecular Physics (Pergamon Press, 1967).
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-1104-01 מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה
Introduction to Thermodynamics and States of Matter
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ איזנברג אליהו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת