חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרקים בפיזיקה קלאסית
  Topics in Classical Physics  
0321-1104-01
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1300-1400009 אודיטור' לבשיעור פרופ לוינסון עמיר
סמ'  ב'1200-1400009 אודיטור' לבשיעור
ש"ס:  3.0

Course description

Syllabus: Topics in Classical Physics  

 

Thermal properties of matter:

Molecular properties of matter

Kinetic molecular model of an ideal gas

Equations of state for an ideal gas

Barometric formula

Molecular speeds

Phases of Matter

The first and the second laws of thermodynamics:

Work done during volume changes

Internal energy

Paths between thermodynamic states

Kinds of thermodynamic processes

Heat capacities of an ideal gas

Heat engines

Carnot cycle

Entropy and microscopic interpretation of entropy

Fluid mechanics: 
Density, pressure, buoyancy

Fluid flow and Bernoulli’s equations

Surface tension and capillarity

Viscosity and turbulence

Solids 
Stress, strain and elastic moduli 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-1104-01 פרקים בפיזיקה קלאסית
Topics in Classical Physics
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ לוינסון עמיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת