חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות סקר ומחקר
  Research Methods in Epidemiology  
0158-1013
רפואה | אפידמיולגיה
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1000004 רפואה-סאקלרשיעור פרופ מוחסן חיתאם
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

רפואה | אפידמיולגיה
0158-1013-01 שיטות סקר ומחקר
Research Methods in Epidemiology
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ מוחסן חיתאם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת