חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נוירוביולוגיה 1
  Neurobiology 1  
0104-1408
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
רפואה | התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  ב'0900-1200100 רפואה-סאקלרשיעור ות פרופ דסקל נתן
סמ'  ב'0900-1200100 רפואה-סאקלרשיעור ות
ש"ס:  3.0

סילבוס מפורט

רפואה | התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה
0104-1408-01 נוירוביולוגיה 1
Neurobiology 1
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ דסקל נתן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת